Τα €2,5 δισ. της κυβέρνησης εκτόξευσαν τις καταθέσεις Απριλίου

Τα €2,5 δισ. της κυβέρνησης εκτόξευσαν τις καταθέσεις Απριλίου

 


Οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €2,4 δισ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €642,9 εκ. τον Μάρτιο 2018, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Η πιο πάνω αύξηση των καταθέσεων δικαιολογείται κυρίως από την κατάθεση ύψους €2,5 δισ., της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα τον Απρίλιο 2018.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 4,5%, σε σύγκριση με -0,8% τον Μάρτιο 2018. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Απρίλιο 2018 έφθασε στα €50,5 δισ.

Οι καταθέσεις των κατοίκων εσωτερικού ανήλθαν στα €39,3 δισ., σε σχέση με σε σχέση με €36,8 δις τον Μάρτιο. Οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών διαμορφώθηκαν στα €7,9 δισ. σε σχέση με €8 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις κατοίκων των υπολοίπων χωρών της ευρωζώνης ήταν €3,2 δισ. σε €3,18 δισ. τον Μάρτιο.

Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €100,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €155,7 εκ. τον Μάρτιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,0%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2018.

Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων ανήλθε στα €48,6 δισ. τον Απρίλιο 2018, σε σχέση με €48,7 δισ. τον Μάρτιο του 2018. ΚΥΠΕ