Τα παίρνουν «χοντρά» οι Γερμανοί

Τα παίρνουν «χοντρά» οι Γερμανοί

 


Μεγαλύτερη αύξηση των μισθών στη Γερμανία από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης

 

Με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκαν οι μισθοί στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με μελέτη της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Bundesbank, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, αναστρέφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης και οι οποίες είχαν δημιουργήσει τις αντιδράσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι μισθοί στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,7% ετησίως μεταξύ των ετών 2014 και 2017, υπερβαίνοντας την αύξηση 1,0% που καταγράφηκε στα υπόλοιπα 18 κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Πριν την κρίση και μεταξύ των ετών 2004 και 2007, οι μισθοί στην Γερμανία είχαν αυξηθεί κατά 0,6% ετησίως σε σύγκριση με 3,5% σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

«Η περίοδος για περιορισμό των μισθών στη Γερμανία έχει παρέλθει», τονίζει η Bundesbank.

Η συνήθεια της Γερμανίας να διατηρεί χαμηλά τους μισθούς, να σφίγγει τις τιμές των προϊόντων της και να τα καθιστά ανταγωνιστικότερα από τα προϊόντα στο εξωτερικό, αποτελούσε μακροχρόνια διαμάχη της χώρας με τους γείτονές της.

Ακόμη και αν ο ρυθμός αύξησης των μισθών έχει επιταχυνθεί, άλλοι παράγοντες μπορεί να έχουν περιορίσει την αύξηση η οποία τροφοδοτείται από τα χαμηλά επίπεδα ανεργίας στην Γερμανία και την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με την Bundesbank.

Πολλοί εργαζόμενοι από τις άλλες χώρες της ΕΕ έχουν μεταβεί για εργασία στη Γερμανία, συχνά δεχόμενοι χαμηλότερους μισθούς από τους Γερμανούς, επιβραδύνοντας έτσι την αύξηση του μέσου όρου της αμοιβής. ΚΥΠΕ