ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κερδοφορίας και ανθεκτικότητα

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κερδοφορίας και ανθεκτικότητα

 


Παρά τις αντίξοες συνθήκες

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2020 από την Titan Cement International SA (Euronext Brussels, ATHEX και Euronext Paris, TITC).

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε σταθερό κύκλο εργασιών και αύξηση της κερδοφορίας, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Η άμεση αντίδραση  του Ομίλου στις αλλαγές που επήλθαν στις αγορές, ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων και η στοχευμένη στρατηγική, συνέβαλαν καθοριστικά στις θετικές αυτές επιδόσεις. H επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τις κοινές προσπάθειες διοίκησης και εργαζομένων για τη διασφάλιση της υγείας και της ζωής των εργαζομένων του Ομίλου και των οικογενειών τους, καθώς και των συνεργατών, των πελατών και των τοπικών κοινωνιών.

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Επισκόπηση Α’ εξαμήνου 2020

Μετά την απότομη κάμψη της δραστηριότητας του Ομίλου που ήρθε ως αποτέλεσμα της εφαρμογής έκτακτων περιοριστικών μέτρων το Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι πωλήσεις στις περισσότερες αγορές μας, κατέγραψαν σημαντική ανάκαμψη το Μάιο και τον Ιούνιο. Ο κατασκευαστικός κλάδος χαρακτηρίστηκε αναγκαία δραστηριότητα στις αγορές στις οποίες έχει παρουσία ο Όμιλος, με αποτέλεσμα όλα τα εργοστάσια τσιμέντου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, καλύπτοντας τη ζήτηση στις τοπικές αγορές. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου TITAN κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε €786,3 εκ., παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,1%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος.

Οι στοχευμένες περικοπές δαπανών, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές στερεών καυσίμων και τη γενικότερη ανθεκτικότητα των τιμών στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12% και έφθασαν στα €136,8 εκ., ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,4% από 15,6% το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά €9 εκ. και ανήλθαν σε €22,4 εκ.

Σε εκατομμύρια Ευρώ Α Εξάμηνο 2020 Α Εξάμηνο 2019 Μεταβολή %
Κύκλος Εργασιών 786,3 785,4 0,1%
Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) 136,8 122,2 12,0%
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας 22,4 13,3 68,0%

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου

«Ανταποκριθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα και ευελιξία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έτσι μπορέσαμε, και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μας, αλλά και να βελτιώσουμε την κερδοφορία σε δύσκολες συνθήκες αγοράς .»

Οι πωλήσεις στην αρχή του έτους ξεκίνησαν δυναμικά, αλλά στη συνέχεια επηρεάστηκαν από την εξάπλωση του κορονοϊού και την επακόλουθη επιβράδυνση των αγορών. Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου το Μάιο και τον Ιούνιο αντιστάθμισε εν μέρει την πτώση, με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις να πλησιάσουν τα επίπεδα της περσινής χρονιάς.

Οι πωλήσεις τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες επηρεάστηκαν από τη μείωση των εξαγωγών από την Ελλάδα και τη μειωμένη προσφορά ιπτάμενης τέφρας στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να καταγραφεί πτώση 2% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος κατέγραψαν αύξηση 1,3% και οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Σε εκατομμύρια Α Εξάμηνο 2020 Α Εξάμηνο 2019 Μεταβολή %
Τσιμέντο (τόνοι) (1) 7,9 8,1 -2,0%
Έτοιμο σκυρόδεμα (μ3) (2) 2,64 2,60 +1,3%
Αδρανή υλικά (τόνοι) 9,2 8,9 +2,6%
(1) Οι πωλήσεις τσιμέντου περιλαμβάνουν πωλήσεις κλίνκερ και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες.
(2) Περιλαμβάνεται  η Βραζιλία, αλλά όχι οι μη ελέγχουσες συμμετοχές.
 

 

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το Α’ εξάμηνο 2020

ΗΠΑ

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA)
Κύκλος Εργασιών
€ εκατομμύρια A’ Εξάμηνο 2020 Α Εξάμηνο 2019 Μεταβολή %
Κύκλος Εργασιών 475,5 471,8 0,8%
Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) 87,1 84,2 3,5%

Η Titan America διατήρησε τη θετική της πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και η λειτουργία των δραστηριοτήτων της συνεχίστηκε αδιάλειπτα, παρά την ήπια επιβράδυνση που σημειώθηκε στη ζήτηση κατά το δεύτερο τρίμηνο. Τον Απρίλιο οι συνέπειες των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού επηρέασαν κυρίως τον σταθμό εισαγωγής του Ομίλου μας Essex, που εξυπηρετεί τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Το Μάιο και τον Ιούνιο, οι πωλήσεις στις αγορές των ΗΠΑ στις οποίες δραστηριοποιούμαστε αυξήθηκαν αντανακλώντας τη ζήτηση που είχε συσσωρευτεί  και τον Ιούνιο η εικόνα ήταν πλέον θετική.

Η λειτουργική κερδοφορία και τα περιθώρια αυτής βελτιώθηκαν, χάρη στη στοχευμένη διαχείριση των δαπανών και στις χαμηλότερες τιμές καυσίμων. Σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός μας, ο Όμιλος προέβη σε επενδύσεις για τη μετάβαση των εργοστασίων τσιμέντου από τη χρήση στερεών καυσίμων στο φυσικό αέριο. Το εργοστάσιο Roanoke στη Βιρτζίνια ήδη λειτουργεί με φυσικό αέριο σε ποσοστό της τάξης του 90%, ενώ το εργοστάσιο Pennsuco στη Φλόριντα βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στην  έναρξης λειτουργίας του με φυσικό αέριο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα €475,5 εκ., καταγράφοντας αύξηση 0,8%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €87,1 εκ., καταγράφοντας αύξηση 3,5%, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 18,3% από την αρχή του έτους έως σήμερα.

 Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA)
Κύκλος Εργασιών
€ εκατομμύρια Α’ Εξάμηνο 2020 Α’ Εξάμηνο 2019 Μεταβολή %
Κύκλος Εργασιών 113,7 123,3 -7,8%
Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) 8,2 9,9 -16,4%

Η πορεία της ελληνικής αγοράς στην αρχή του έτους ήταν καλύτερη σε σύγκριση με το 2019, αλλά αναχαιτίστηκε απότομα με το ξέσπασμα της πανδημίας και την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στα μέσα Μαρτίου. Η ζήτηση, ωστόσο, ανέκαμψε το Μάιο και τον Ιούνιο. Σε γενικές γραμμές, η εγχώρια αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο κινήθηκε σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα του προηγούμενου έτους, καθώς ορισμένα έργα τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας ανέκτησαν το ρυθμό τους και παράλληλα η ζήτηση στα μικρής κλίμακας κατασκευαστικά έργα του ιδιωτικού τομέα διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα. Θετική ήταν η επίδραση από την πτώση των τιμών καυσίμων. Στον αντίποδα,  η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μεταξύ των οποίων δραστηριοποιείται ο Όμιλος, όπου το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι φέτος υψηλότερο. Οι εξαγωγές, οι οποίες είχαν ήδη προγραμματιστεί σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2019 λόγω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, λόγω της κάμψης του διεθνούς εμπορίου και της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων  σε χώρες όπου εξάγει ο Όμιλος. Οι εξαγωγές  ανέκαμψαν στο τέλος της περιόδου.

Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον τομέα  Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης τους πρώτους έξι μήνες του έτους μειώθηκε κατά 7,8%, φθάνοντας στα €113,7 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €8,2 εκ., σημειώνοντας πτώση κατά 16,4%.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Κύκλος Εργασιών
Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA)
€ εκατομμύρια Α’ Εξάμηνο  2020 Α’ Εξάμηνο 2019 Μεταβολή %
Κύκλος Εργασιών 115,9 120,7 -3,9%
Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) 39,1 32,9 19,0%

Μετά τη χαλάρωση των αυστηρών μέτρων που εφαρμόστηκαν λόγω του κορονοϊού, η ζήτηση ανέκαμψε το Μάιο και τον Ιούνιο, ωφελούμενη από τις ισχυρές υποκείμενες τάσεις της περιοχής. Επιπλέον, η οικονομική κινητικότητα, συνδεδεμένη με την εκλογική περίοδο που συνέπεσε σε κάποιες από τις χώρες της περιοχής,  ενίσχυσε τη ζήτηση. Τα επίπεδα του κύκλου εργασιών αντανακλούν το συνδυασμό των χαμηλότερων πωλήσεων  και της ανθεκτικότητας των τιμών. Η κερδοφορία ευνοήθηκε από τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές καυσίμων και ενέργειας, καθώς και από την αποτελεσματική περικοπή των δαπανών.

Ο κύκλος εργασιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημείωσε πτώση 3,9% και διαμορφώθηκε στα €115,9 εκ. ενώ, χάρη στο ευνοϊκό περιβάλλον τιμών και στα χαμηλότερα κόστη παραγωγής, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν στα €39,1 εκ., σημειώνοντας αύξηση 19,0% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Ανατολική Μεσόγειος

Κύκλος Εργασιών
Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA)
€ εκατομμύρια Α’ Εξάμηνο  2020 Α’ Εξάμηνο  2019 Μεταβολή %
Κύκλος Εργασιών 81,1 69,7 16,4%
Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) 2,3 -4,7

Μετά την έντονη άνοδο του 4,4% που κατέγραψε η αγορά της Αιγύπτου το πρώτο τρίμηνο, με το ξέσπασμα της πανδημίας σημειώθηκε απότομη πτώση της ζήτησης στο δεύτερο τρίμηνο. Η εξάπλωση της πανδημίας επηρέασε τον κλάδο κατασκευών και η συνολική κατανάλωση τσιμέντου το πρώτο εξάμηνο του έτους κατέληξε σε επίπεδα κατά -3,3% χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι τάσεις και οι διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά παρέμειναν αμετάβλητες. Οι τιμές παρέμειναν χαμηλές λόγω της πλεονάζουσας  προσφοράς, αν και οι θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο, όπως καταδεικνύουν τα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα και η ζήτηση για κατασκευή κατοικιών.

Η τουρκική αγορά επίσης κινήθηκε σχετικά δυνατά στις αρχές του έτους, αλλά στη συνέχεια οι συνέπειες του κορονοϊού και τα έκτακτα μέτρα που επιβλήθηκαν αναχαίτισαν την πορεία της. Ωστόσο, η κατασκευαστική δραστηριότητα στις αγορές μας δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα. Η ζήτηση ενισχύθηκε από τα δημόσια έργα και, επιπλέον, η κυβέρνηση καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να τονώσει την αγορά κατοικίας, παρέχοντας χαμηλότοκα και μεγάλης διάρκειας δάνεια για κατασκευή ορισμένου τύπου κατοικιών. Παράλληλα με την ανταπόκριση στην εσωτερική ζήτηση, η Adocim, θυγατρική του Ομίλου στην Τουρκία, αναπτύσσει με επιτυχία μια δυναμική στρατηγική εξαγωγών.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του τομέα της Ανατολικής Μεσογείου αυξήθηκε κατά 16,4% το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ η λειτουργική κερδοφορία, η οποία βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, απέκτησε θετικό πρόσημο, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου του 2020 να διαμορφωθούν στα €2,3 εκ.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά κινήθηκε δυναμικά στις αρχές του έτους και οι πωλήσεις αυξήθηκαν, ενώ στη συνέχεια παρατηρήθηκε επιβράδυνση εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας. Στη συνέχεια, οι πωλήσεις ανέκαμψαν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Συνολικά σε τοπικό νόμισμα, η αύξηση του κύκλου εργασιών και η μείωση του κόστους καυσίμων οδήγησαν σε βελτίωση της κερδοφορίας της κοινοπραξίας μας Apodi.  Σε νόμισμα ευρώ όμως, οι πωλήσεις και η κερδοφορία μειώθηκαν, λόγω της διολίσθησης του Ρεάλ Βραζιλίας, BRL.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €69 εκ. και ήταν υψηλότερες κατά €14,9 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα επίπεδα των λειτουργικών κερδών (EBITDA), τη μείωση των επενδυτικών δαπανών και τον περιορισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων κίνησης.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €40,5 εκ., έναντι €53,3 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2020 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €807,9 εκ. και ήταν χαμηλότερος κατά €27,8 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα €240 εκ.

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργοποίησε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών για την απόκτηση έως ενός εκατομμυρίου μετοχών της TCI και συνολικού ανώτατου ποσού €10 εκ. Την περίοδο από τις 20 Μαρτίου 2020 έως τις 4 Ιουνίου 2020, ο Όμιλος απέκτησε 786.278 μετοχές συνολικής αξίας €8.811.922. Στις 30 Ιουνίου 2020, ο Όμιλος κατείχε συνολικά 5.555.674 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 6,74% του μετοχικού κεφαλαίου της TCI.

Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα

Δεδομένων των χαμηλότερων επιτοκίων που διαμορφώθηκαν στην αγορά, ο Όμιλος αξιοποίησε την ευκαιρία για να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης και να επεκτείνει τη διάρκεια του χρέους του. Στις 29 Ιουνίου 2020 η Titan Global Finance Plc (TGF), θυγατρική εταιρία χρηματοδότησης του Ομίλου, ανακοίνωσε πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους όλων των ανεξόφλητων ομολογιών της έκδοσης με λήξη το 2021, συνολικού ύψους €300 εκ.  Την ίδια ημέρα η TGF ανακοίνωσε την πρόθεση έκδοσης νέων ομολογιών ύψους €250 εκ.

Στις 2 Ιουλίου, η TGF ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της προσφοράς ομολογιών ύψους  €250 εκ. λήξης το 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75% και με την εγγύηση της Titan Cement International S.A. και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά ομολογιών με λήξη το 2021, συνολικού ποσού €109.342.000, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.

Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2020

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε μείωση 5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε στα €401,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν σε όλες τις περιοχές, εκτός της Ελλάδας και της Δυτικής Ευρώπης, και διαμορφώθηκαν στα €96,2 εκ., καταγράφοντας άνοδο 23,6% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Μέρος αυτής της βελτίωσης, της τάξεως των €10 εκ., οφείλεται σε δαπάνες ετήσιας συντήρησης, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και εντός του πρώτου τριμήνου, ενώ οι αντίστοιχες εργασίες είχαν γίνει κατά το δεύτερο τρίμηνο το 2019. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €38,2 εκ., σε σύγκριση με €19,5 εκ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Σε εκατομμύρια ευρώ Β’ Τρίμηνο 2020 Β’ Τρίμηνο 2019 Μεταβολή %
Κύκλος Εργασιών 401,5 422,7 -5,0%
Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) 96,2 77,8 23,6%
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας 38,2 19,5 96,0%

Ανασκόπηση μη-χρηματοοικονομικών επιδόσεων

Το 2020, ξεκινήσαμε έναν νέο κύκλο αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς SASB® που θα λειτουργήσει ως «πυξίδα» για τον καθορισμό των στόχων μας για το 2025 και μετέπειτα, ευθυγραμμίζοντας έτσι τις επιχειρηματικές προτεραιότητες του Ομίλου με τις ανάγκες των συμ-μετόχων του. Με βάση τα ουσιώδη θέματα που αναδείχθηκαν ως πιο σημαντικά, ορίσαμε τις παρακάτω περιοχές προτεραιότητας στις οποίες και θα εστιάσουμε τη στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους του Ομίλου για την περίοδο 2020-2030 σε συνδυασμό πάντα με τη διαφύλαξη των αρχών της καλής εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της επιχειρηματικής ηθικής:

  • Απανθρακοποίηση και ψηφιακός μετασχηματισμός: μετασχηματίζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα.
  • Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη: καλλιεργούμε μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους μας, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
  • Θετικός αντίκτυπος στις τοπικές κοινότητες: ενισχύουμε τις δραστηριότητές μας και τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες τους.
  • Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα: ενδυναμώνουμε τα επιχειρηματικά μας οικοσυστήματα, ώστε να ενσωματώνουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις καθημερινές συμπεριφορές τους, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα.

Ειδικά όσον αφορά στην απανθρακοποίηση, μακροπρόθεσμος στόχος μας παραμένει η μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά περίπου 30% μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Έχουμε δεσμευτεί να συμβάλουμε στη Συμφωνία των Παρισίων (COP21) στηρίζοντας ταυτόχρονα το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) με στόχο ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050. Σχετικά ορόσημα στο πρώτο μισό του 2020 για τον Όμιλο ήταν η εισαγωγή της χρήσης φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις μας στις ΗΠΑ και η επέκταση της άδειας χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιό της Θεσσαλονίκης ώστε να καλύπτει καύσιμα από δημοτικά απορρίμματα (RDF/SRF).

Η έξαρση της πανδημίας COVID-19 αποτέλεσε ένα γεγονός που υπογράμμισε την σημασία που έχει η μέριμνα για τους ανθρώπους μας και η διαχείριση των κρίσεων με υπευθυνότητα. Η πρώτη μας προτεραιότητα σε επίπεδο Ομίλου ήταν να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους, υιοθετώντας άμεσα μέτρα με στόχο την πρόληψη και την ετοιμότητα, με προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης από ειδικούς επαγγελματίες του Ομίλου μας ή μέσω προγραμμάτων ιατρικής φροντίδας. Ανταποκρινόμενοι στην κοινωνική μας ευθύνη σταθήκαμε στο πλευρό των γειτονικών τοπικών κοινοτήτων στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, προσφέροντας υποστήριξη στην κάλυψη των πιο επειγουσών αναγκών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ υλοποιήσαμε υποστηρικτικές δράσεις με στόχο να συμβάλουμε στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων συνεργατών και εργολάβων μας εν μέσω κρίσης.

Η ενιαία διαχείριση περιβαλλοντικών, κοινωνικών θεμάτων και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) και η διαχρονική δέσμευση του Ομίλου σε μια ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία με τους συμ-μετόχους του αξιολογήθηκαν από κορυφαίους αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης σχετικών κριτηρίων ESG, για πρώτη φορά υπό τη νέα μητρική εταιρία Titan Cement International (TCI). Οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Ομίλου έλαβαν βαθμολογία Α από τον Δείκτη MSCI ESG και αξιολόγηση «μετρίου κινδύνου» από τον Δείκτη Sustainalytics. Ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες προσδοκίες των συμ-μετόχων μας για διεύρυνση των δημοσιοποιούμενων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, υποβάλλουμε εντός του 2020 την πρώτη αναφορά για θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επάρκεια των υδάτινων πόρων στην πλατφόρμα του Carbon Disclosure Project (CDP).

Προοπτικές

Σε ένα πρωτόγνωρο διεθνές πλαίσιο, με μεταβαλλόμενες συνθήκες και παραμέτρους που επηρεάζουν τις αποφάσεις διαμόρφωσης πολιτικής, οι προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που θα εξελιχθούν οι συνέπειες της  πανδημίας στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Αστάθμητοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας και οι συνέπειες αυτού, δυσχεραίνουν τον προσδιορισμό σαφών τάσεων στις αγορές. Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας που ευνόησαν τη μείωση του κόστους, αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του έτους, περαιτέρω ενισχυμένες από τις στοχευμένες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών.

Στις ΗΠΑ, η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association) στις προκαταρκτικές θερινές προβλέψεις της αναμένει μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 3,8% το 2020, και σωρευτική ετήσια αύξηση 2,1%  για το διάστημα 2020-2025. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας παραμένει σημαντικός παράγοντας για την ώθηση της ζήτησης και, επιπλέον, ευνοείται από τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων και τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών. Η Titan America εξακολουθεί να εστιάζει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της και στην ευέλικτη διαχείριση της βάσης του κόστους λειτουργίας της, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη λειτουργική κερδοφορία της. Είναι σημαντικό ότι φέτος, έτος εκλογών, και οι  δύο κύριες πολιτικές παρατάξεις αναγνώρισαν την ανάγκη για τη διαμόρφωση σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών –που ενδέχεται να ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο δομικών υλικών– και παρουσίασαν συγκεκριμένα σχέδια για την υλοποίησή τους.

Στην Ελλάδα, μετά την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, διάφορα έργα τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, ανέκτησαν τον ρυθμό τους και αναμένεται να στηρίξουν τη ζήτηση έως το τέλος του έτους. Η εκκίνηση των μεγάλων έργων, η συμβολή των οποίων θα είναι σημαντική, προβλέπεται να γίνει αισθητή από το 2021 και μετά. Οι εξαγωγές αν και έχουν ήδη ανακάμψει,  εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα  του προηγούμενου έτους.

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι στιγμής επέδειξαν ανθεκτικότητα, ευνοούμενες επίσης από τον εκλογικό κύκλο στην περιοχή. Αν και οι επιμέρους οικονομίες κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεαστούν από την πανδημία, προβλέπεται να ανακάμψουν το 2021 και να παράσχουν στήριξη στον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στην Τουρκία και στην Αίγυπτο, ο κλάδος τσιμέντου θα εξακολουθήσει να πλήττεται από  τις εγχώριες μακροοικονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις. Οι κατά τόπους ομάδες μας έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην περικοπή των δαπανών και στον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας στη ζήτηση.

Στη Βραζιλία, τέλος, παρά το γεγονός ότι οι μακροπρόθεσμες θεμελιώδεις προϋποθέσεις που ενισχύουν τη ζήτηση διατηρούν τη δυναμική τους, πολλά θα εξαρτηθούν από τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις που θέτει η πανδημία.

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων  
(ποσά σε χιλιάδες €)   Για το εξάμηνο που έληξε την 30/6
2020 2019
Κύκλος εργασιών   786.285 785.439
Κόστος πωλήσεων -640.930 -650.387
Μικτά κέρδη   145.355 135.052
Άλλα καθαρά έσοδα εκμετάλλευσης   2.111 1.547
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης   -81.122 -82.263
Λειτουργικά κέρδη   66.344 54.336
Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας   -32.121 -31.354
Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές   -4.057 -4.963
Συμμετοχή στις ζημιές συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών -1.785 -1.773  
Κέρδη προ φόρων   28.381 16.246
Φόρος εισοδήματος -6.337 -3.108
Κέρδη μετά από φόρους   22.044 13.138
 
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :  
Μετόχους της Εταιρίας   22.411 13.339
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -367 -201
22.044 13.138
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε  €)   0,2897 0,1671
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – προσαρμοσμένα (σε  €) 0,2884 0,1650
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)  
(ποσά σε χιλιάδες €)   Για το εξάμηνο που έληξε την 30/6
2020 2019
Λειτουργικά κέρδη   66.344 54.336
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 70.448 67.305
Απομειώσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 538
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)   136.792 122.179

 

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
(ποσά σε χιλιάδες €) 30/6/2020   31/12/2019
 
Ενεργητικό    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις και επενδυτικά ακίνητα 1.660.615 1.710.706
Aσώματες ακινητοποιήσεις και υπεραξία 418.700 425.340
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 84.239 113.858
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 29.073 28.373
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 26.392 13.939
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.219.019 2.292.216
     
Αποθέματα 284.439 283.519
Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 219.131 197.296
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 240.339 90.388
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 743.909 571.203
Σύνολο Ενεργητικού 2.962.928 2.863.419
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και αποθεματικών που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής Εταιρίας 1.339.269 1.375.165
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   27.797   34.626
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.367.066 1.409.791
   
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων   633.390   822.820
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   99.272   96.319
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 139.331 133.001
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 871.993 1.052.140
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων 414.878 103.307
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές, φόρο εισοδήματος και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   308.991   298.181
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 723.869 401.488
     
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.595.862 1.453.628
   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α+β) 2.962.928 2.863.419

 

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών
(ποσά σε χιλιάδες €) Για το εξάμηνο που έληξε την 30/6
2020 2019
Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων  
Κέρδη μετά από φόρους 22.044 13.138
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 70.448 67.843
Tόκοι και συναφή έξοδα 31.479 30.805
Προβλέψεις 3.693 1.962
Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές 13.340 11.408
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος -2.144 -4.915
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης -31.535 -18.089
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 107.325 102.152
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων    
Καθαρές πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων -40.331 -51.471
Καθαρές εισπράξεις λόγω μεταβολών σε επενδύσεις συνδεδεμένων εταιριών και άλλων επενδυτικών δραστηριοτήτων 627 1.940
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -39.704 -49.531
Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων    
Καθαρές εισπράξεις από δάνεια και μισθώσεις 117.557 44.533
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -24.271 -28.224
Πληρωμές για την απόκτηση ιδίων μετοχών -8.816 -5.695
Λοιπές πληρωμές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων -1.347 -12.133
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) 83.123 -1.519
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) 150.744 51.102
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 90.388 171.000
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -793 1.968
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 240.339 224.070

 

Γενικοί Ορισμοί

CAPEX

Κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) ορίζονται ως οι αποκτήσεις ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων, δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων και επενδυτικών παγίων.

EBITDA

Ως EBITDA ορίζονται τα λειτουργικά κέρδη πλέον αποσβέσεων και απομειώσεων ασωμάτων και ενσώματων ακινητοποιήσεων και αποσβέσεων κρατικών επιχορηγήσεων.

Καθαρός Δανεισμός

Καθαρός δανεισμός ορίζεται ως το άθροισμα των μακροπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις και των βραχυπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις (συνολικά μικτός δανεισμός), μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

NPAT

Ως NPAT ορίζονται τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρίας.

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων

Ως Ελεύθερες Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων ορίζονται οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από το EBITDA προσαρμοσμένο με τις μη ταμειακές συναλλαγές, πλέον ή μείον των αλλαγών του κεφαλαίου κίνησης και μείον των πληρωμών για CAPEX.

Λειτουργικά κέρδη

Τα λειτουργικά κέρδη ορίζονται ως κέρδη προ φόρων, συμμετοχών στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών, κερδών/(ζημιών) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας και λοιπών εσοδών/(ζημιών).

Οικονομικό Ημερολόγιο

12 Νοεμβρίου 2020 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2020

 

Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan Cement International SA μέσω του συνδέσμου https://ir.titan-cement.com

  • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. +30 210 2591 257
  • Στις 30 Ιουλίου 2020, 15:30 CEST θα λάβει χώρα η ενημέρωση αναλυτών και επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης: https://87399.themediaframe.eu/links/titanhtml

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προθέσεις, πεποιθήσεις ή προσδοκίες της διοίκησης της επιχείρησης σχετικά με, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μέλλον, την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τις στρατηγικές ή τις εξελίξεις του κλάδου όπου δραστηριοποιούμαστε. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που μπορεί να καταλήξουν σε πραγματικά αποτελέσματα ή μελλοντικές καταστάσεις που διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που εκφράζουν ρητά ή άρρητα οι παρούσες δηλώσεις. Οι εν λόγω κίνδυνοι, αβεβαιότητες και παραδοχές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση και τις οικονομικές συνέπειες των σχεδίων ή των γεγονότων που περιγράφονται στις δηλώσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση σχετικά με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ωσάν να επρόκειτο να παραμείνουν ως έχουν στο μέλλον. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε καμία δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε κατόπιν νέων στοιχείων, είτε βάσει μελλοντικών γεγονότων, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Δεν θα πρέπει κανείς να αποδίδει υπερβάλλουσα αξιοπιστία σε τέτοιες μελλοντικές εκτιμήσεις οι οποίες άλλωστε ισχύουν μόνον κατά την χρονική στιγμή της παρούσας έκθεσης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ουδεμία διαβεβαίωση ή εγγύηση παρέχεται, ρητά ή άρρητα, ως προς το δίκαιο χαρακτήρα, την ακρίβεια, το ευλογοφανές ή την πληρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται εδώ και ουδείς θα έπρεπε να βασίζεται σε αυτά. Στους περισσότερους πίνακες της παρούσας έκθεσης, τα ποσά εκφράζονται σε εκατομμύρια € για λόγους διαφάνειας. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με τους πίνακες της συνοπτικής ενημέρωσης λόγω στρογγυλοποίησης των ποσών. Η συνοπτική ενημέρωση καταρτίστηκε στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική εκδοχή.

Σχετικά με την Titan Cement International SA         
Η Titan Cement International, μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.500 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.