Το 68% των θανάτων κάτω από τα 75 έτη στην ΕΕ και το 66,5% στην Κύπρο – θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Το 68% των θανάτων κάτω από τα 75 έτη στην ΕΕ και το 66,5% στην Κύπρο – θα μπορούσαν να αποφευχθούν


Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), περίπου 1,7 εκατομμύρια άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών πέθαναν το 2016, αλλά μεταξύ αυτών περίπου 1,2 εκατομμύρια θάνατοι (68%) θα μπορούσαν να αποφευχθούν, σύμφωνα με τη Εurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Συγκεκριμένα 741.000 θάνατοι που μπορούν να αποφευχθούν με αποτελεσματικές παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας πρόληψης και 422.000 θάνατοι που μπορούν να θεραπευτούν μέσω έγκαιρων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αναφέρει η Eurostat.

Σύμφωνα με την Eurostat, στην Κύπρο 1172 θάνατοι θεωρήθηκαν «δυνητικά αποφευκτοί» το 2016, ένα 66,5% του συνολικού αριθμού θανάτων του πληθυσμού ηλικίας 75 ετών, εκ των οποίων οι 690 μέσω της πρόληψης, 39,2% και 482 μέσω της θεραπείας, 27,4%.

Στην Ελλάδα, από 23 036 θανάτους το 71,0% ήταν μπορούσαν να αποφευχθούν, 13 811 μέσω πρόληψης, ή 42,6% και 9 225 μέσω θεραπείας ή 28,4%.

Στην ΕΕ, τα καρδιακά επεισόδια (174.000 θάνατοι), οι καρκίνοι της τραχείας και των πνευμόνων (168.000 θάνατοι) και τα εγκεφαλικά επεισόδια (87.000) αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το ένα τρίτο (37%) των συνολικών αιτιών θανάτου κάτω από τα 75. Σε σύγκριση με το 2011, οι θάνατοι που μπορούν να αποφευχθούν ως ποσοστό των συνολικών θανάτων μειώθηκαν κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, από 69,7% των συνολικών θανάτων το 2011 σε 68,0% το 2016.

Κατά την Eurostat, η έννοια της θνησιμότητας που μπορεί να αποφευχθεί βασίζεται στην ιδέα ότι ορισμένοι θάνατοι (για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και από συγκεκριμένες ασθένειες) θα μπορούσαν να αποφευχθούν – δηλαδή δεν θα είχαν συμβεί σε αυτό το στάδιο – αν είχαν υπάρξει αποτελεσματικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας και πρωτοβάθμιας πρόληψης και / ή έγκαιρη και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. Τόσο η θεραπευτική θνησιμότητα όσο και οι δείκτες θνησιμότητας που μπορούν να αποφευχθούν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο αξιολογήσεων επιδόσεων του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα δε με την Eurostat, παρέχουν ένα προειδοποιητικό σήμα για πιθανές ελλείψεις στα συστήματα υγείας, αλλά δεν πρόκειται να αποτελέσουν ένα οριστικό μέτρο για την παρακολούθηση της υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα ποσοστά θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν μέσω αποτελεσματικών παρεμβάσεων δημόσιας υγείας και πρωτογενούς πρόληψης, δηλαδή θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν, μεταξύ όλων των θανάτων ατόμων κάτω των 75 ετών το 2016 ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα υψηλότερα ποσοστά αποφυγής θανάτων μέσω της πρόληψης σημειώθηκαν στη Σλοβενία ​​(53,5%) και στην Ουγγαρία (51,7%), ακολουθούμενη από την Εσθονία (50,0%), τη Λιθουανία (49,8%), την Αυστρία (49,1%) και τη Λετονία (48,9%). Αντίθετα, το μερίδιο ήταν χαμηλότερο στη Βουλγαρία (35,4%), έναντι της Κύπρου (39,2%), της Μάλτας (39,9%), της Ιταλίας και της Πολωνίας (και 40,8%).

Τα ποσοστά θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν μέσω έγκαιρων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, δηλαδή θανάτων που μπορούν να θεραπευτούν, μεταξύ όλων των θανάτων ατόμων ηλικίας κάτω των 75 ετών το 2016 διαφέρουν επίσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (31,9%) και στη Σλοβακία (30,8%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (30,1%), τη Μάλτα (30,0%), τη Βουλγαρία και τη Λετονία (και τα δύο 29,7%). Αντίθετα, το μερίδιο ήταν χαμηλότερο στη Γαλλία (19,3%), έναντι του Βελγίου (20,5%), της Δανίας (21,0%) και των Κάτω Χωρών (21,7%).

Αναλυτικά στην ΕΕ καταγράφονται καρδιακές προσβολές (174.000 θάνατοι που μπορούν να αποφευχθούν ή 15% των συνολικών θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν σε άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών), καρκίνοι τραχείας, βρόγχου και πνεύμονα (168.000, 14%) και εγκεφαλικά επεισόδια (87.000, 7%) και αποτελούν το 1/3 των σχετικών θανάτων. Ακολουθούν θάνατοι που ευθύνονται στο αλκοόλ (79 000, 7%), καρκίνοι του παχέος εντέρου (67 000, 6%), καρκίνοι του μαστού και χρόνιες αποφρακτικές πνευμονικές διαταραχές (και οι δύο 50 000, 4%), τυχαίοι τραυματισμοί (48.000, 4%) και αυτοκτονίες (44.000, 4%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ