Το ΧΑΚ ανοίγει δρόμους διεθνώς για τις Εισηγμένες Εταιρείες του

Το ΧΑΚ ανοίγει δρόμους διεθνώς για τις Εισηγμένες Εταιρείες του

• Roadshow στις 2 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα

Roadshow στην Αθήνα για παρουσίαση εισηγμένων εταιρειών του, διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στο κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στη Λεωφόρο Αθηνών 110, στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων.

Το «Roadshow- Αθήνα 2019 του ΧΑΚ» γίνεται στα πλαίσια της προσπάθειας για:

1. Προώθηση και ενίσχυση του ρόλου του ΧΑΚ στην Αγορά
2. Προβολή των δραστηριοτήτων εισηγμένων εταιρειών και ενημέρωσης θεσμικών επενδυτών και συντελεστών της Αγοράς της Ελλάδας, σχετικά με το ΧΑΚ
3. Ανάδειξη των Εισηγμένων Εταιρειών και της Αγοράς του ΧΑΚ στο εξωτερικό και παροχή της δυνατότητας διεθνοποίησης των Κυπριακών Εισηγμένων Εταιρειών

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, θα διατεθεί χρόνος σε αριθμό εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΚ που θα συμμετάσχουν, για να προβούν σε παρουσιάσεις των εταιρειών τους. Οι παρουσιάσεις θα απευθύνονται στοχευμένα σε στελέχη και αξιωματούχους θεσμικών επενδυτών, αναλυτές από χρηματιστηριακές εταιρείες, εκπροσώπους αμοιβαίων επενδυτικών κεφαλαίων και ταμείων, καθώς και στελεχών Χρηματιστηριακών Εταιρειών-Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης, θα προγραμματιστούν κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις (business one-to-one meetings). Σκοπός είναι η ενημέρωση για πρόσφατες εξελίξεις στη χρηματιστηριακή αγορά του ΧΑΚ και ειδικότερα για τα στρατηγικά πλάνα, τις προοπτικές και τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΚ.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΧΑΚ αναμένεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στο να διευρυνθούν περαιτέρω οι προοπτικές των Εισηγμένων Εταιρειών του ΧΑΚ, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το ΧΑΚ θα προβεί προσεχώς και στην έκδοση πρόσθετων Δελτίων Τύπου για ενημέρωση, σχετικά με την εκδήλωση αυτή.