Το δημόσιο πρέπει να λειτουργεί με όρους ιδιωτικού τομέα

Το δημόσιο πρέπει να λειτουργεί με όρους ιδιωτικού τομέα

 


Του Μάριου Μαυρίδη, Καθηγητής Οικονομικών Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Βουλευτής

 

Το γεγονός ότι το δημόσιο είναι πιο ελκυστικό από τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες επιφέρουν περισσότερες φορολογίες, κοινωνικές αδικίες, χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ψηλότερη ανεργία κλπ.  Ακόμα, κάποια χαρακτηριστικά του δημόσιου τομέα, όπως η δια νόμου απαγόρευση του πλεονάζον, απουσία αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης αλλά και ελέγχου, δεν επιτρέπουν την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος των ιδίων αλλά και της οικονομίας.  Το δημόσιο έπρεπε να λειτουργεί σήμερα με πολύ χαμηλότερο κόστος και να είναι πιο αποτελεσματικό, προς όφελος της κοινωνίας.

Είναι καλά γνωστό ότι το δημόσιο στην Κύπρο λειτουργεί με περισσότερους εργαζομένους από όσους χρειάζεται, και τους οποίους πληρώνει πολύ περισσότερο από ότι πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας.  Επειδή λοιπόν το δημόσιο είναι πολύ πιο ελκυστικό από τον ιδιωτικό τομέα, προκαλούνται στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, δηλαδή με βάση τις δυνάμεις της αγοράς.

Σχεδόν όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας θέλουν να εργαστούν στο δημόσιο, είτε για τις ψηλότερες αμοιβές, είτε για την διασφάλιση μόνιμης εργασίας και εισοδημάτων σε βάθος χρόνου, είτε για τους καλούς όρους εργασίας κλπ.  Αυτή η εξέλιξη αυξάνει τον ανταγωνισμός ανάμεσα στους υποψηφίους, οι οποίοι ξοδεύουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα, για να είναι πιο ανταγωνιστικοί στη διεκδίκηση μιας θέσης στο δημόσιο.

Αν υποθέσουμε ότι οι προσλήψεις και οι προαγωγές στο δημόσιο γίνονται αξιοκρατικά (πιστεύω ότι έχει γίνει πρόοδος στο θέμα αυτό), τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το δημόσιο ελκύει την αφρόκρεμα των εργαζομένων, τους οποίους στη συνέχεια ισοπεδώνει, στερώντας έτσι τον ιδιωτικό τομέα από ποιοτικό εργατικό δυναμικό, που θα μπορούσε να αποδώσει πολύ καλύτερα σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας ανάπτυξης σε μια οικονομία είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα αναπτύξει καινοτόμες ιδέες στις οποίες θα δώσει σάρκα και οστά μέσω της επιχειρηματικότητας.  Αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο στην Κύπρο, και πόση ταλαιπωρία επωμίζεται ο πολίτης όταν απευθύνεται στο δημόσιο, οι καινοτόμες ιδέες από τους εργαζόμενους είναι εξαιρετικής σημασίας.

Ουσιαστικά, η άνεση και η ξεγνασιά του δημοσίου είναι αρνητικός παράγοντας για την παραγωγικότητα και για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η άνεση του δημοσίου και η διασφάλιση εισοδήματος και άλλων ωφελημάτων κάνει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να θεωρούν οποιαδήποτε εργασία στον ιδιωτικό τομέα προσωρινή.  Μόλις βρουν την ευκαιρία, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα πάνε στο δημόσιο χωρίς κανένα δισταγμό.

Μια άλλη σημαντική στρέβλωση που προκαλείται στην αγορά εργασίας λόγω της μονιμότητας και του συστήματος διακυβέρνησης του δημοσίου, είναι το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στο δημόσιο πληρώνεται χωρίς να παράγει την ανάλογη παραγωγή που θα δικαιολογούσε το μισθό τους.  Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί εργαζόμενοι στη δημόσιο, οι οποίοι εργάζονται πολύ πιο σκληρά από ότι θα έπρεπε, για να καλύψουν ελλείψεις, και αυτό είναι ακόμα πρόβλημα στο δημόσιο.

Αν το δημόσιο λειτουργούσε με όρους του ιδιωτικού τομέα, τότε θα κόστιζε πολύ λιγότερο και θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό.  Αυτό είναι το συμπέρασμα, αυτό είναι το μήνυμα.

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ