Το ΙΠΕ μετονομάζεται σε Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Το ΙΠΕ μετονομάζεται σε Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

 

Τη μετάβασή του στη νέα εποχή εγκαινίασε σήμερα το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), όπως ονομάζεται πλέον το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού να πραγματοποιεί συνεδρία, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, χαράσσοντας πορεία πλεύσης με στόχο την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Η αποστολή του ΙδΕΚ διευρύνεται, μέσα από το νέο Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο υιοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, μαζί με τα θέματα υποστήριξης και προώθησης της έρευνας υπό την ευθύνη του Ιδρύματος τίθενται και τα θέματα καινοτομίας, καθιστώντας το ΙδΕΚ εκτελεστικό βραχίονα της Πολιτείας στα εν λόγω θέματα.

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επικύρωσαν την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αλλαγή του ονόματος και τη μετεξέλιξή του Ιδρύματος σε Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ώστε να αντικατοπτρίζει το νέο διευρυμένο του ρόλο. Σύντομα πρόκειται να παρουσιαστεί επίσημα η νέα ταυτότητα του Ιδρύματος, καθώς και η ενιαία ταυτότητα του Εθνικού Συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνεδρίας, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης, δήλωσε πως η Κυβέρνηση αποδίδει κορυφαία σημασία στην προώθηση της έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «η προσπάθεια για ανάπτυξη της οικονομίας θα είναι ημιτελής εάν δεν συνοδευτεί από μια στοχευμένη, πολυεπίπεδη προσπάθεια να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας μας, να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας και να προσφέρουμε ποιοτικές θέσεις εργασίας στη νέα γενιά». Αναφερόμενος στη συνεδρία με το ΔΣ του ΙδΕΚ, ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως συζητήθηκαν συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν τόσο τη δημόσια χρηματοδότηση όσο και την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων για αυτό τον σκοπό. «Θεωρούμε το Ίδρυμα ως ένα βασικό πυλώνα σ’ αυτή την προσπάθεια και η συνεργασία μας θα είναι συνεχής», κατέληξε.

Σε δηλώσεις του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ, κ. Κυριάκος Κόκκινος, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συνεδρίας του ΔΣ εξετάστηκε η αποστολή του Ιδρύματος μέσα στο νέο Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης της Έρευνας και της Καινοτομίας. «Το Ίδρυμα θα υπηρετήσει το ολιστικό και ολοκληρωμένο σύστημα με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού πυλώνα, ο οποίος θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας, την κοινωνική ευημερία και την αξιοποίηση του επιστημονικού μας κεφαλαίου», είπε χαρακτηριστικά.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από εννέα μέλη και Πρόεδρός του είναι, ex officio, ο εκάστοτε Επικεφαλής Επιστήμονας. Τα υπόλοιπα οκτώ μέλη του ΔΣ είναι αριστίνδην και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δύο εξ αυτών προέρχονται από τη Δημόσια Υπηρεσία και δύο διορίζονται καθ’ υπόδειξη της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διορίστηκε στις 3 Απριλίου 2019 από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε ετών, έχει ως ακολούθως:

• Πρόεδρος: Κυριάκος Κόκκινος, Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας
• Αντιπρόεδρος: Σταυριάνα Κοφτερός, Επιχειρηματικός Άγγελος, Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας
• Γραμματέας: Καθ. Ανδρέας Ευσταθίου, Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
• Ταμίας: Δρ. Παναγιώτης Φιλήμης, Επιχειρηματίας, Μηχανολόγος Μηχανικός
• Μέλη: Ειρήνη Πική, Ανώτερη Λειτουργός, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, Ανώτερος Λειτουργός, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Καθ. Γιάννης Μανωλόπουλος, Αντιπρύτανης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Μιχάλης Λοϊζίδης, Ερευνητής, Χημικός/Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός και Πάμπος Πάντζιαρος, Επιχειρηματίας.

Το Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας περιλαμβάνει νέους θεσμούς και σώματα, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), τον Επικεφαλής Επιστήμονα, τους «Συντονιστές Ε&Κ» σε όλα τα Υπουργεία. Προβλέπει επίσης, την ενιαία προσέγγιση των θεμάτων Έρευνας και Καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης ένταξης των θεμάτων Έρευνας και Καινοτομίας στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Οικονομικών.