Το Συμβούλιο ΕΕ ενέκρινε βοήθεια 3 δις ευρώ για τη στήριξη γειτονικών χωρών της ΕΕ

Το Συμβούλιο ΕΕ ενέκρινε βοήθεια 3 δις ευρώ για τη στήριξη γειτονικών χωρών της ΕΕ


To Συμβούλιο των κρατών μελών της ΕΕ σε επίπεδο COREPER ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Κομισιόν για τη χορήγηση μακροοικονομικής συνδρομής ύψους έως και 3 δισ.Ευρώ προς τους εταίρους της διαδικασίας διεύρυνσης και τις γειτονικές χώρες ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID.

Τα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα για δώδεκα μήνες και θα εκταμιευθούν σε δύο δόσεις. Τα δάνεια θα έχουν μέγιστη μέση διάρκεια 15 ετών. Η συνδρομή θα υπόκειται σε Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΚ) το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ κάθε χώρας εταίρου και της Κομισιόν. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα βοηθήσει τις χώρες αυτές να καλύψουν τις άμεσες χρηματοδοτικές τους ανάγκες, οι οποίες έχουν αυξηθεί λόγω της πανδημίας COVID-19, αναφέρει το Συμβούλιο.

Το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ.

Αναλυτικά, η χρηματοδοτική ενίσχυση θα χορηγηθεί υπό μορφή δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και θα κατανεμηθεί ως εξής:

Αλβανία: 180 εκατ. €
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 250 εκατ. €
Γεωργία: 150 εκατ. €
Ιορδανία: 200 εκατ. €
Κοσσυφοπέδιο: 100 εκατ. €
Μολδαβία: 100 εκατ. €
Μαυροβούνιο: 60 εκατομμύρια €
Βόρεια Μακεδονία: 160 εκατ. €
Τυνησία: 600 εκατ. €
Ουκρανία: 1.200 εκατ. €.

Ο Συμβούλιο σημειώνει ότι «μαζί με τη στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα κονδύλια θα συμβάλουν στην ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας και στη δημιουργία περιθωρίου ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση πόρων για την προστασία των πολιτών και τον μετριασμό των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού».

Πηγή: ΚΥΠΕ