Tο Συμβούλιο ενέκρινε πλαίσιο για στοχευμένα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Νικαράγουα

Tο Συμβούλιο ενέκρινε πλαίσιο για στοχευμένα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Νικαράγουα

Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, ενέκρινε σήμερα στο Λουξεμβούργο, πλαίσιο για στοχευμένα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Νικαράγουα. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής στοχευμένων και ατομικών κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που ευθύνονται για παραβιάσεις ή καταχρήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων ή για την καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Νικαράγουα, καθώς και σε πρόσωπα και οντότητες των οποίων οι δράσεις, οι πολιτικές ή οι δραστηριότητες υπονομεύουν με άλλον τρόπο τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Νικαράγουα. Οι κυρώσεις συνίστανται στην απαγόρευση της μετάβασης των προσώπων στην ΕΕ και στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων και των οντοτήτων. Επιπλέον, απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες της ΕΕ να θέτουν κεφάλαια στη διάθεση όσων περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κυρώσεων.

Αναλυτικά, το Συμβούλιο ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα για τη Νικαράγουα:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2019, καθώς και διάφορες δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Απρίλιο του 2018, στις οποίες εξέφρασε την ανησυχία της για την επιδεινούμενη πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη Νικαράγουα και καταδίκασε έντονα την καταπίεση από δυνάμεις ασφαλείας και φιλοκυβερνητικές ένοπλες ομάδες εις βάρος πολιτικών αντιπάλων, διαδηλωτών, ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Απρίλιο του 2018. Απέρριψε τη χρήση αντιτρομοκρατικών νόμων για τη δίωξη και την ποινικοποίηση διαφορετικών φρονημάτων. Η ΕΕ επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να στηρίξει μια ειρηνική λύση στην κρίση μέσω διαπραγματεύσεων, καθώς και την πρόθεσή της να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη χώρα ώστε να αντιδράσει σε περαιτέρω επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Από την έκδοση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Ιανουαρίου 2019, η συνολική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής διακυβέρνησης παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Τα θεσμικά και νομοθετικά μέτρα που εγκρίθηκαν με δεδηλωμένο σκοπό τη συμφιλίωση, όπως ο νόμος περί αμνηστίας που εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση της Νικαράγουας τον Ιούνιο, επιβλήθηκαν χωρίς διαβουλεύσεις και δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές διεθνείς αρχές. Δεν έχει δοθεί συνέχεια στην έκθεση της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από τις 18 Απριλίου 2018. Η λογοδοσία αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση. Τα θετικά βήματα για την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού πολιτικών κρατουμένων δεν συνοδεύτηκαν από την εφαρμογή του συνόλου των συμφωνιών του Μαρτίου 2019 μεταξύ της κυβέρνησης και της Συμμαχίας Πολιτών, ιδίως όσον αφορά την αποκατάσταση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Η διαρκής άρνηση επανέναρξης του διαλόγου με την αντιπολίτευση στέλνει αρνητικό μήνυμα ως προς την προθυμία της κυβέρνησης να εργαστεί για την ειρηνική και δημοκρατική έξοδο από την κρίση.

Κατά συνέπεια, και επιπρόσθετα των εν εξελίξει πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για τη στήριξη της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να εγκρίνει ένα πλαίσιο για στοχευμένα περιοριστικά μέτρα. Το πλαίσιο που εγκρίνεται επιτρέπει μια σταδιακή και ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τις περιοριστικές καταχωρίσεις επιμέρους προσώπων για την ταξιδιωτική απαγόρευση και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, κατά περίπτωση. Εν συνεχεία, μπορεί να προστεθούν ειδικές καταχωρίσεις σε περίπτωση συνεχιζόμενης στασιμότητας και περαιτέρω επιδείνωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου ή να αρθούν σε περίπτωση θετικών και αποφασιστικών βημάτων. Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι τα περιοριστικά μέτρα της είναι στοχευμένα και σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να μην βλάπτουν τον πληθυσμό της Νικαράγουας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ υπενθυμίζει τους τρεις κύριους τομείς στους οποίους απαιτείται να σημειωθεί απτή πρόοδος προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ειρηνική και δημοκρατική έξοδο από την κρίση:

1) πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών της 29ης Μαρτίου 2019 για την ενίσχυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των πολιτικών ελευθεριών και του νομικού καθεστώτος των απαγορευμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της εθελοντικής και ασφαλούς επιστροφής των εξορίστων και της απελευθέρωσης των υπόλοιπων πολιτικών κρατουμένων καθώς και της απόσυρσης των κατηγοριών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να σταματήσει η παρενόχληση και ο εκφοβισμός των απελευθερωμένων πολιτικών κρατουμένων και των οικογενειών τους και να δοθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητά τους·

2) πλήρης συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιστροφή τους στη Νικαράγουα, περιλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) και της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR)· και

3) συμφωνία σχετικά με τις εκλογικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένης της Συμμαχίας Πολιτών, με σκοπό την εγγύηση δίκαιων και διαφανών εκλογών.

Η ΕΕ καλεί επειγόντως την κυβέρνηση της Νικαράγουας και όλα τα μέρη να συμμετάσχουν εκ νέου εποικοδομητικά σε έναν ουσιαστικό, προσανατολισμένο στα αποτελέσματα και συνολικό εθνικό διάλογο, μεταξύ άλλων για την έγκριση εκλογικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ως ουσιώδες βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς. Η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει τη στήριξή της αν της ζητηθεί από τα μέρη.

Η ΕΕ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να εργάζεται για την ειρηνική έξοδο από την τρέχουσα κρίση και να στηρίξει τον λαό της Νικαράγουας στην ικανοποίηση των πιεστικών αναγκών και προσδοκιών του.»

Πηγή: ΚΥΠΕ

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ