Τραγικές οι συνέπειες από προσέγγιση ευρωπαϊκών κρατών για μετανάστευση, λέει η Επίτροπος του ΣτΕ

Τραγικές οι συνέπειες από προσέγγιση ευρωπαϊκών κρατών για μετανάστευση, λέει η Επίτροπος του ΣτΕ


 

Η προσέγγιση ευρωπαϊκών κρατών για τη μετανάστευση στη Μεσόγειο έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ στην παρεμπόδιση προσφύγων και μεταναστών από το να φτάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές και πολύ λίγο στις ανθρωπιστικές πτυχές και στα ανθρώπινα δικαιώματα, λέει η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Ντούνια Μιγιάτοβιτς, προσθέτοντας ότι «αυτή η προσέγγιση έχει τραγικές συνέπειες».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επίτροπος εξέδωσε έγγραφο με 35 συστάσεις, στο οποίες, όπως αναφέρεται, εντοπίζονται οι ελλείψεις αυτής της προσέγγισης, ενώ στόχος είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να επαναπροσδιορίσουν την αντίδρασή τους σύμφωνα με τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ένας αριθμός κρατών έχει υιοθετήσει νόμους, πολιτικές και πρακτικές που αντίκεινται στις νομικές τους υποχρεώσεις να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή αποτελεσματικών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, την ταχεία και ασφαλή αποβίβαση και νοσηλεία των διασωθέντων, καθώς και την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, λέει η Επίτροπος.

Λέει επίσης ότι ενώ τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορα και την ασφάλεια, έχουν επίσης καθήκον να προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους μετανάστες.

Οι 35 συστάσεις της Επιτρόπου αποσκοπούν στο να συνδράμουν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ των αναγκαίων βημάτων ενώ περιστρέφονται γύρω από πέντε βασικές θεματολογίες, αναφέρεται. Αυτές αφορούν στη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, στην ασφαλή και έγκαιρη αποβίβαση των διασωθέντων, στην αποτελεσματική συνεργασία με ΜΚΟ, στην αποτροπή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη συνεργασία με Τρίτες Χώρες και στην παροχή ασφαλών και νόμιμων διαδρομών προς την Ευρώπη. Πηγή: ΚΥΠΕ