Τράπεζα Κύπρου: Εθελούσια αποχώρηση 470 υπαλλήλων

Τράπεζα Κύπρου: Εθελούσια αποχώρηση 470 υπαλλήλων

 


Με κόστος περίπου €79 εκ.

 

Περίπου 470 υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, μέσω του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €79 εκατομμύρια και η ετήσια εξοικονόμηση σε περίπου €28 εκ.

Σε σημερινή ανακοίνωση, η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο εμπίπτει, όπως σημειώνει, στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του Συγκροτήματος που αποσκοπεί στην επίτευξη ενός ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας και χαμηλότερης βάσης εξόδων με την πάροδο του χρόνου.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περίπου 470 υπάλληλοι (περιλαμβανομένων πέντε ατόμων που σχετίζονται με το Project Helix) έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €79 εκατ. που αναμένεται να αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Προσθέτει ότι με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε κατά περίπου 11% και η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €28 εκατ. ή 13% του κόστους προσωπικού (δεν περιλαμβάνει 108 άτομα που σχετίζονται με το Project Helix, που αναμένεται να μεταφερθούν στον αγοραστή πριν το τέλος του έτους).

Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει πως όπως ανακοινώθηκε στα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, 108 άτομα που σχετίζονται με το Project Helix, αναμένεται να μεταφερθούν στον αγοραστή πριν το τέλος του έτους.