Τρεις πειθαρχικές κατηγορίες εναντίον της Εισαγγελέως Ελένης Λοϊζίδου

Τρεις πειθαρχικές κατηγορίες εναντίον της Εισαγγελέως Ελένης Λοϊζίδου

 


Στην άποψη ότι δύνανται να διατυπωθούν εναντίον της Εισαγγελέως Ελένης Λοϊζίδου τρεις πειθαρχικές κατηγορίες, κατέληξε ο ανεξάρτητος ιδιώτης δικηγόρος Χρ. Χριστάκη κατόπιν μελέτης του συνόλου του συλλεγέντος αποδεικτικού υλικού και των εκθέσεων του ερευνώντος λειτουργού που είχε διοριστεί για διαξάγει την πειθαρχική έρευνα εναντίον της κα. Λοιζίδου.

Αυτό ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Νομική Υπηρεσία, σημειώνοντας ότι διαβίβασε χθες το κατηγορητήριο και το αποδεικτικό υλικό, εκθέσεις και αλληλογραφία στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για τις δικές της ενέργειες. Παράλληλα, διόρισε τον δικηγόρο κ. Χρ. Χριστάκη όπως τον εκπροσωπήσει στην ενώπιον της ΕΔΥ διαδικασία.

Οι κατηγορίες αφορούν σε:

  1. Ενέργεια ή συμπεριφορά με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις δημόσιου υπαλλήλου, κατά παράβαση των άρθρων 73(1)(β), 73(2) και 60(2)(δ) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1/90, ως έχει τροποποιηθεί και της παραγράφου 1.1. του Εγχειριδίου του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής με τίτλο «Βασικές Οδηγίες για την Ασφάλεια Πληροφοριών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε κατ’ ισχυρισμό εγκατάλειψη στο εξωτερικό φορητού υπολογιστή τον οποίο χρησιμοποιούσε η λειτουργός και για υπηρεσιακούς σκοπούς, χωρίς να διασφαλίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονταν σ’ αυτόν.

  1. Ενέργεια και/ή παράλειψη με τρόπο που δυνατόν να δυσφημήσει το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας γενικά ή τη θέση της ειδικά ή που δυνατόν να τείνει σε κλονισμό της εμπιστοσύνης του κοινού στη δημόσια υπηρεσία κατά παράβαση των άρθρων 73(1)(β), 73(2) και 60(2)(ε) του Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1/90 ως έχει τροποποιηθεί.

Βασίζεται αυτή η κατηγορία στα ίδια γεγονότα ως η πρώτη κατηγορία.

  1. Ενέργεια ή συμπεριφορά με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις δημόσιου υπαλλήλου κατά παράβαση των άρθρων 73(1)(β), 73(2) και 60(2)(δ) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1/90 ως έχει τροποποιηθεί και της παραγράφου 2.4 του Εγχειριδίου του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής με τίτλο «Βασικές Οδηγίες για την Ασφάλεια Πληροφορικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται στη χρήση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου, για υπηρεσιακούς σκοπούς.

Αναφορικά με την ποινική έρευνα στην υπόθεση, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι ως προς την πτυχή της κατοχής, επεξεργασίας, δημοσίευσης και επαναδημοσίευσης περιεχομένου υποκλαπέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπληρώθηκε ο αστυνομικός φάκελος και παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία την περασμένη εβδομάδα για μελέτη και οδηγίες.

Ως προς την πτυχή της διερεύνησης των συνθηκών υποκλοπής και κατοχής περιεχομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εισαγγελέως, ο κ. Κληρίδης είπε ότι οι ανακρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται η λήψη στοιχείων από διάφορες χώρες στις οποίες οι ανακριτές έχουν αποταθεί με αιτήματα δικαστικής συνδρομής μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

ΚΥΠΕ