Υπ. Ενέργειας: Μία αίτηση από κοινοπραξία Total – Eni για το τεμάχιο 7

Υπ. Ενέργειας: Μία αίτηση από κοινοπραξία Total – Eni για το τεμάχιο 7

 


Μόνο μια αίτηση, η οποία προήλθε από την κονοπραξία Total E&P Cyprus B.V. / Eni Cyprus Limited έχει ενώπιον του το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για χορήγηση άδειας έρευνας υδρογονανθράκων για το ερευνητικό τεμάχιο 7.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Έρευνας Υδρογονανθράκων για το Ερευνητικό Τεμάχιο 7, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018, λήφθηκε μία αίτηση από την κοινοπραξία Total E&P Cyprus B.V. / Eni Cyprus Limited».

Προστίθεται ότι «τις επόμενες μέρες η αίτηση θα εξεταστεί από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα ετοιμάσει Εισηγητική Έκθεση που θα υποβληθεί στον Υπουργό Ενέργειας».

«Ακολούθως, ο κ. Υπουργός θα παρουσιάσει Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.