Υπ. Υγείας: Προσέλκυση επενδύσεων σε υπηρεσίες υγείας

Υπ. Υγείας: Προσέλκυση επενδύσεων σε υπηρεσίες υγείας

 


Με την ευκαιρία των 20χρονων του, το Ευρωκέρδος φιλοξενεί επώνυμες παρεμβάσεις για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

 

Η περίοδος που διανύουμε είναι για το Υπουργείο Υγείας καθοριστική, αφού, με την εφαρμογή των μεγάλων μεταρρυθμίσεων,θα διαμορφώσουμε την Υγεία του μέλλοντος στην Κύπρο.

ΓεΣΥ και αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων διανοίγουν πολλές προοπτικές

Βρισκόμαστε λίγες μόλις μέρες πριν από την υλοποίηση της 1ης φάσης του ΓεΣΥ, μιας αλλαγής επιβεβλημένης, η οποία παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά, επιτρέποντας στους Κύπριους ασθενείς να απολαμβάνουν καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, επιλέγοντας ελεύθερα τον πάροχο υπηρεσιών υγείας, εντός ενός ασθενοκεντρικού και αλληλέγγυου Συστήματος,που αντιμετωπίζει τους πάσχοντες αποτελεσματικά, χωρίς περιορισμούς και κριτήρια.Η εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι για το Υπουργείο Υγείας πρόκληση, αλλά και τεράστια ευκαιρία για νοικοκύρεμα των δαπανών στην Υγεία, αφού πλέον τα κονδύλια θα κατανεμηθούν ορθολογιστικά και οι επενδύσεις θα γίνονται στοχευμένα.

Μεγάλο στοίχημα αποτελεί και η διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, με τρόπο που να εξυπηρετούν καλύτερα τους Κύπριους ασθενείς. Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός τους είναι καθοριστικό βήμα προς τα εμπρός και θα αναδείξει, σε ένα υγιές πλέον περιβάλλον, την ποιότητα και την επιστημοσύνη που εμπερικλείεται σε αυτά. Με τις προωθούμενες βελτιώσεις, στοχεύουμε στη μετατροπή τους σε ανταγωνιστικούς και ευέλικτους οργανισμούς που θα λειτουργούν ως ισάξιες μονάδες υγείας στο νέο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί με την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Τόσο η εφαρμογή του ΓεΣΥ όσο και η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων διανοίγουν πολλές προοπτικές για προσέλκυση επενδύσεων σε υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα, η πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στην καλλιέργεια και την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης συμβάλλει αποφασιστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την ανάπτυξη νέων και σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών στον τομέα της κυπριακής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Ο τομέας της εκπαίδευσης συντείνει επίσης στην ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων θεραπείας, προς το καλό των ασθενών. Μέσα από τη λειτουργία Ιατρικών Σχολών σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, με τη δυνατότητα για εγγραφή ξένων φοιτητών, προωθείται, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακό κέντρο υγείας, αλλά και η εξασφάλιση ευρωπαϊκών επενδυτικών κονδυλίων.

Οι προκλήσεις είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες και στόχος μας είναι να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες και να δώσουμε ώθηση γενικά στην οικονομία και τον τομέα της Υγείας.

Κωνσταντίνος Ιωάννου, Υπουργός Υγείας

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ