Υπεγράφη στο Ανόι η διπλή εμπορική – επενδυτική συμφωνία ΕΕ- Βιετνάμ

Υπεγράφη στο Ανόι η διπλή εμπορική – επενδυτική συμφωνία ΕΕ- Βιετνάμ


 

Η Koμισιόν και η κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ χαιρετίζουν την υπογραφή της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών και της συμφωνίας για την προστασία των επενδύσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ανόι.

«Μετά την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας Βιετνάμ-ΕΕ (ΣΕΣΣ), οι συμφωνίες αυτές σηματοδοτούν ένα ορόσημο στην ισχυρή μας εταιρική σχέση. Θα προωθήσουν την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και θα ενισχύσουν τους εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς μεταξύ του Βιετνάμ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία και τις μακροχρόνιες σχέσεις, των δύο περιοχών», σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν Βιετνάμ και Κομισιόν.

Οι δύο πλευρές κάνουν λόγο για την πιο φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και μιας αναδυόμενης οικονομίας μέχρι σήμερα, στη βάση κοινής δέσμευσης των δύο πλευρών για ανοιχτή, δίκαιη και βασιζόμενη σε κανόνες απελευθέρωση του εμπορίου και οικονομική ολοκλήρωση. Οι συμφωνίες ενισχύουν επίσης την εμπλοκή της ΕΕ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ASEAN και της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δύο περιοχών.

Μετά την υπογραφή τους, οι συμφωνίες θα υποβληθούν τώρα από την πλευρά του Βιετνάμ στην Εθνική Συνέλευση για επικύρωση και από την πλευρά της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συγκατάθεσή, καθώς και στα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων.

Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν την ισχυρή δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή των δύο συμφωνιών και συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες.

Η ΕΕ μάλιστα θα υποστηρίξει το Βιετνάμ μέσω τεχνικής βοήθειας προκειμένου να καθορίσει και να δώσει συνέχεια σε ένα σχέδιο εφαρμογής για τη διευκόλυνση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και προσαρμογών, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και τα μη δασμολογικά εμπόδια. Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Tags: Ανόι, ΕΕ