Υπεύθυνος δανεισμός – Μάθετε τα πάντα

Υπεύθυνος δανεισμός – Μάθετε τα πάντα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, διοργανώνει σεμινάριο σε σχέση με θέματα που διέπουν τη χορήγηση δανείων προς καταναλωτές και τον υπεύθυνο δανεισμό την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, από τις 16:45 έως 19:30, στην αίθουσα «Γιασεμί», στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Διαφημίσεις πιστωτών και παροχή πληροφόρησης στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη σύμβασης καταναλωτικού και στεγαστικού δανείου.
  • Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις πίστωσης.
  • Το δικαίωμα της υπαναχώρησης και της πρόωρης αποπληρωμής δανείου.
  • Αναδιαρθρώσεις δανείων και υπεύθυνος δανεισμός.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προσκαλεί όλους τους καταναλωτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους στο σεμινάριο, το οποίο αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ενημέρωση και καθοδήγηση στο πολύ σημαντικό θέμα του δανεισμού.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ