ΥΠΟΙΚ: Εντός των ημερών αίτημα στη Βουλή για πρόσθετες πιστώσεις €220 εκατομμυρίων

ΥΠΟΙΚ: Εντός των ημερών αίτημα στη Βουλή για πρόσθετες πιστώσεις €220 εκατομμυρίων


Εντός των ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους €220 εκατομμυρίων, που αφορά €120 εκατ. των σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας για στήριξη επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης και €100 εκατ. για το σχέδιο απευθείας επιδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Ενημερώνοντας την κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών για το δεύτερο πακέτο στήριξης της οικονομίας, ο κ. Πετρίδης είπε ότι τα υπόλοιπα μέτρα ήτοι, η παραχώρηση εγγυήσεων €500 εκατ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, και η παραχώρηση €400 εκατ προς το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου, καθώς και η συμμετοχή της Κύπρου με εγγυήσεις €32 εκατ προς το νέο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΤΕπ δεν χρειάζονται έγκρισης της Βουλής.

Αυτό το πακέτο είναι ένα πακέτο – γέφυρα το οποίο συνάδει μάλιστα με την νέα εποχή που αγορά στην άρση των μέτρων και την επανεκκίνηση της οικονομίας, είπε ο κ. Πετρίδης ενημερώνοντας την επιτροπή.

Παράλληλα, ο κ. Πετρίδης είπε πως η δαπάνη του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €180 εκατ και η πρώτη απαίτηση θα καταβληθεί 31 Μαρτίου του 2021, ενώ σημείωσε ότι το σχέδιο επιδότησης στεγαστικών δανείων αποτιμάται σε δαπάνη περίπου €45 εκατ.

«Πρόθεσή μου αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη από τη Βουλή να καταθέσουμε εντός των ημερών συμπληρωματικό προϋπολογισμό που θα καλύπτει και τα νέα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και μέρος της απευθείας επιδότησης των επιχειρήσεων», είπε ο κ. Πετρίδης.

Για το σχέδιο επιδότησης επιτοκίων, ο κ. Πετρίδης εξήγησε πως αυτό δεν θα χρειαστεί πρόσθετες πιστώσεις εντός του έτους, αφού η κεφαλαιοποίηση των τόκων γίνεται μια φορά στο σχέδιο και άρα θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό του 2021 και του Μεσοπρόσθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ).

Πηγή: ΚΥΠΕ