ΥΠΟΙΚ: Η έκθεση της MONEYVAL αντικατοπτρίζει την πρόοδο στην καταπολέμηση παράνομου χρήματος

ΥΠΟΙΚ: Η έκθεση της MONEYVAL αντικατοπτρίζει την πρόοδο στην καταπολέμηση παράνομου χρήματος


Την πρόοδο και τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Κύπρος για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, η Έκθεσης Αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, ο κ. Πετρίδης, ο οποίος μιλούσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε ότι η έκθεση καταγράφει τους τομείς που απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις όπως και σε όλες τις υπό αξιολόγηση χώρες.

Ο Υπουργός Οικονομικών, αφού χαιρέτισε τη δημοσίευση της Έκθεσης Αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή MONEYVAL, είπε ότι η αξιολόγηση της MONEYVAL είναι πολύ απαιτητικό εγχείρημα με λίγες χώρες να επιτυγχάνουν υψηλά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Έκθεση καταδεικνύει μια πολύ ικανοποιητική εικόνα, σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, «για τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί, με την Κύπρο να είναι μια από τις 25 χώρες από τις 98 που υποβλήθηκαν σε αυτήν την αξιολόγηση, όπως ανέφερε, «και οι οποίες δεν παρουσιάζουν χαμηλή βαθμολογία (Low) σε κανένα από τους 11 πυλώνες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων τους».

Ταυτόχρονα, συνέχισε, στο τεχνικό μέρος της Έκθεσης, η Κύπρος παρουσιάζει βαθμολογίες Συμμόρφωσης ή Μεγάλης Συμμόρφωσης σχεδόν σε όλες τις 40 παραμέτρους και καμία αξιολόγηση Μη Συμμόρφωσης.

Ανέφερε ότι σκοπός της Έκθεσης είναι να αποτελέσει εργαλείο για βελτίωση των μέτρων κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και συνεισφοράς στη διεθνή προσπάθεια καταπολέμησης του φαινομένου και υπογράμμισε πως «η Κύπρος έχει καταδείξει τη δέσμευση της για εφαρμογή ισχυρών πολιτικών που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Ο κ. Πετρίδης τόνισε πως το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση είναι δεσμευμένοι να εφαρμόσουν τις συστάσεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό, όπως είπε, «συνάδουν με τα ευρήματα της Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος καθώς και με το Σχέδιο Δράσης και Σχέδιο Στρατηγικής που ετοιμάστηκαν από τις Αρχές της Δημοκρατίας και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο».

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που μετείχαν και συνείσφεραν σε αυτή την απαιτητική εργασία, την ομάδα αξιολόγησης καθώς και την Επιτροπή MONEYVAL για την σκληρή της δουλειά, όπως είπε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα την δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών και του Κράτους για την επίτευξη όλων των συστάσεων της.

Σε παρατήρηση ότι η έκθεση είναι πιο αυστηρή σε σχέση με το κυπριακό σχέδιο πολιτογραφήσεων, ο κ. Πετρίδης είπε ότι η έκθεση επισημαίνει τους κινδύνους που υπάρχουν από τέτοια σχέδια, αναγνωρίζει ότι λήφθηκαν μέτρα από την κυπριακή Κυβέρνηση έστω και εκ των υστερών, αναγνωρίζει την συνεργασία που υπάρχει από τις κρατικές αρχές και γενικότερα από την Κυβέρνηση με την MONEYVAL για να ακολουθούν οι συστάσεις της.

«Έχουν ακολουθηθεί οι συστάσεις της Επιτροπής και έχουν ληφθεί μέτρα κάτι που αναγνωρίζει η MONEYVAL, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή επισημαίνει κάποιους κινδύνους μέσω του εποπτικού συστήματος της αγοράς των ακινήτων, πρόσθεσε.

Ο κ. Πετρίδης είπε ότι «είναι αυτούς τους κινδύνους που και βάση και το δικό μας σχέδιο δράσης θα απευθύνουμε το επόμενο διάστημα».

Πηγή: ΚΥΠΕ