Υποτροφίες Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας για απασχολούμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Υποτροφίες Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας για απασχολούμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα


Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να παράσχει ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση σε άτομα που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ανακοινώνει την παραχώρηση, μέσω της Νομικής Σχολής, δέκα (10) υποτροφιών για το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2019 που αρχίζει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, θα προσφερθούν δέκα (10) υποτροφίες ύψους 30%, υπό τη μορφή μείωσης των διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» και «Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές». Οι εν λόγω υποτροφίες ισχύουν για τα αντίστοιχα συμβατικά προγράμματα σπουδών.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στόχο έχει την ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών. Περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Δομή και Οργάνωση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός, Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός στον Δημόσιο Τομέα, Στρατηγική Ανάλυση κ.ο.κ.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές» σκοπό έχει να παράσχει τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στην ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία των Διεθνών Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Πολιτικής Επιστήμης και άλλα αντικείμενα που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών, μέσα από την κατεύθυνση «Ενέργεια και Διεθνής Ασφάλεια» ή την κατεύθυνση «Σπουδές Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου».

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος (ακαδημαϊκά και άλλα σχετικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές, καλή γνώση μιας τουλάχιστον πρόσθετης ξένης γλώσσας, ερευνητικές δυνατότητες), στη βάση αξιολογικών κριτηρίων προτεραιότητας, και ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων και τελικής επιλογής των υποτρόφων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22-352067, το αργότερο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης επικοινωνήστε με την κ. Έλενα Κωνσταντίνου, στο 22 841526.