Ζημιές για τη Demetra Holdings Plc το α’ τρίμηνο του 2020

Ζημιές για τη Demetra Holdings Plc το α’ τρίμηνο του 2020

 


Η Demetra Holdings Plc ανακοίνωσε σήμερα ζημιές για το α’ τρίμηνο του 2020 οι οποίες ανήλθαν στα €3,6 εκ..

Την ίδια περίοδο πέρσι το συγκρότημα σημείωσε κέρδη ύψους €5,4 εκ.  Η ζημιά προκύπτει από συμμετοχές του συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους στο ΧΑΚ.

Με  βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Demetra Holdings Plc η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας μειώθηκε από 128,83 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 στις 126,26 σεντ στις 31 Μαρτίου 2020 σημειώνοντας μείωση 1,7%.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΑ PLC